CASTELLVELL DEL CAMP
Alcalde: Josep Manel Sabaté i Papiol
El Baix Camp, Tarragona
Població: 3.018
Superfície: 5,31 km2
http://www.castellvelldelcamp.cat