MONTBRIÓ DEL CAMP
Alcaldessa: Carmina Blay Boquera
El Baix Camp, Tarragona
Població: 3.086
Superfície: 10,59 km2
http://www.montbriodelcamp.cat