VILABELLA
Alcalde: Pere Aguade López
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 723
Superfície: 17,91 km2
http://www.vilabella.altanet.org