BIURE
Alcalde: Albert Camps i Coromines
L'Alt Empordà, Girona
Població: 240
Superfície: 10,00 km2
http://www.biure.cat