ULLASTRET
Alcalde: Josep Miquel Gatius Callis
El Baix Empordà, Girona
Població: 261
Superfície: 10,82 km2
http://www.ullastret.cat