ULTRAMORT
Alcalde: Miquel Pallés i Blanco
El Baix Empordà, Girona
Població: 224
Superfície: 4,50 km2
http://www.ultramort.cat