VIVER I SERRATEIX
Alcaldessa: Isabel Serra Montaña
El Berguedà, Barcelona
Població: 173
Superfície: 66,81 km2
http://www.viveriserrateix.cat