PRATS I SANSOR
Alcalde: Xavier Picas i Pons
La Cerdanya, Lleida
Població: 254
Superfície: 9,64 km2
http://pratssansor.ddl.net