COLERA
Alcalde: Lluís Bosch Rebarter
L'Alt Empordà, Girona
Població: 479
Superfície: 23,95 km2
http://www.colera.cat

Un projecte transfronterer busca millorar la gestió del risc davant d'incendis forestals en les infraestructures turístiques

18/09/2023
La Diputació de Girona és un dels socis de WUITIPS, que té el propòsit de detectar situacions de vulnerabilitat i possibles mancances en aquests espais per elaborar plans específics d'autoprotecció

S'han visitat instal·lacions de municipis afectats pel foc aquest estiu (a Colera, Llançà i a la Catalunya del Nord), com a pas previ a l'impuls d'una prova pilot de prevenció

El Govern protegeix el litoral català: s'aprova inicialment el Pla de Protecció de la Costa Brava

24/11/2020
El pla analitza àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que no s’han arribat a desenvolupar, avalua la seva sostenibilitat i, si cal, proposa l’estratègia que es considera més adient per a cadascun d’ells. També limita a la meitat la construcció de nous habitatges a la Costa Brava, garantint models d’urbanització sostenibles i equilibrats, i fixa nous criteris d’integració paisatgística per a edificacions aïllades en els 22 municipis afectats pel pla