RIU DE CERDANYA
Alcalde: Abel Alfonsin Carrera
La Cerdanya, Lleida
Població: 95
Superfície: 12,02 km2
http://www.riucerdanya.cat