EL SOLERÀS
Alcalde: Manel Marsan i Segu
Les Garrigues, Lleida
Població: 321
Superfície: 12,62 km2
http://soleras.ddl.net