FULLEDA
Alcalde: Jordi Arbós i Gabarró
Les Garrigues, Lleida
Població: 87
Superfície: 16,19 km2
http://www.fulleda.cat