LA FLORESTA
Alcalde: Josep Ignasi Arrastia i Farré
Les Garrigues, Lleida
Població: 155
Superfície: 5,69 km2
http://www.floresta.cat