FORTIÀ
Alcalde: Francesc Brugués i Massot
L'Alt Empordà, Girona
Població: 786
Superfície: 10,79 km2
http://www.fortia.cat