LA VAJOL
Alcalde: Joaquim Morillo Mañas
L'Alt Empordà, Girona
Població: 98
Superfície: 4,70 km2
http://ca.lavajol.cat/