GURB
Alcalde: Josep Casassas i Jordà
L'Osona, Barcelona
Població: 27.697
Superfície: 51,23 km2
http://www.gurb.net

La Diputació de Barcelona promou la connexió d’alta velocitat a la demarcació

17/11/2023
Els ajuntaments de Gurb, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat i Sant Celoni han rebut de la Diputació de Barcelona estudis de provisió de banda ampla per impulsar la connectivitat d’alta velocitat a aquests municipis de la província

Aquests estudis proposen l’estratègia de planificació del desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en aquests municipis, d’acord amb els interessos de connectivitat dels ajuntaments i tenint en compte el marc regulador vigent. Concretament, l’estudi de Sant Andreu de la Barca analitza la connectivitat de les empreses del polígons industrial Nord-Est i el projecte entregat a Gurb se centra en les masies disseminades del municipi

La Diputació de Barcelona millora el servei de control del soroll amb la incorporació d’una càmera acústica

29/06/2023
La Diputació de Barcelona ha incorporat en el material de control de la contaminació acústica una nova càmera per poder localitzar, amb gran exactitud, la font sonora principal entre un ventall ampli de punts d'emissió continuada. L’eina resulta de gran utilitat en llocs com polígons industrials amb una elevada concentració d’empreses i d’activitats

L’equip ha començat a funcionar a Pacs del Penedès, Montornès del Vallès i Gurb