LES MASIES DE RODA
Alcalde: Jordi Vistós i Mas
L'Osona, Barcelona
Població: 751
Superfície: 16,43 km2
http:/www.lesmasiesderoda.cat