PERAFITA
Alcalde: Joan Compta Núñez
L'Osona, Barcelona
Població: 423
Superfície: 18,49 km2
http://www.perafita.cat