SANT PERE DE TORELLÓ
Alcalde: Jordi Fàbrega i Colomer
L'Osona, Barcelona
Població: 2.568
Superfície: 57,20 km2
http://www.stpere.cat