L'ESQUIROL
Alcalde: Àlex Montanyà i Rifà
L'Osona, Barcelona
Població: 2.263
Superfície: 61,97 km2
http://www.lesquirol.cat