EL MILÀ
Alcalde: Antonio Agüera Vilar
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 181
Superfície: 4,00 km2
http://www.mila.altanet.org