CASTELL DE MUR
Alcalde: Miquel López i Berga
El Pallars Jussà, Lleida
Població: 179
Superfície: 63,05 km2
http://www.castellmur.cat