SARROCA DE BELLERA
Alcaldessa: Marta Moyes Perucho
El Pallars Jussà, Lleida
Població: 119
Superfície: 87,26 km2
http://sarrocabellera.ddl.net/