TÍRVIA
Alcalde: Joan Farrera i Granja
El Pallars Sobirà, Lleida
Població: 144
Superfície: 8,76 km2
http://tirvia.ddl.net