BARBENS
Alcalde: Andreu Benet i Castillo
El Pla d'Urgell, Lleida
Població: 929
Superfície: 7,50 km2
http://barbens.ddl.net/