EL PALAU D'ANGLESOLA
Alcalde: Francesc Balcells i Teixidó
El Pla d'Urgell, Lleida
Població: 2.188
Superfície: 12,31 km2
http://www.elpalaudanglesola.com