FONDARELLA
Alcalde: Francesc Xavier Acosta García
El Pla d'Urgell, Lleida
Població: 780
Superfície: 5,04 km2
http://fondarella.ddl.net