MIRALCAMP
Alcalde: Melcior Claramunt Farrán
El Pla d'Urgell, Lleida
Població: 1.366
Superfície: 14,62 km2
http://www.miralcamp.cat