TORREGROSSA
Alcaldessa: Maribel Zamora i Urrea
El Pla d'Urgell, Lleida
Població: 2.186
Superfície: 40,48 km2
http://www.torregrossa.cat