CRESPIÀ
Alcalde: Francesc Xavier Quer Bosch
El Pla de l'Estany, Girona
Població: 242
Superfície: 11,11 km2
www.crespia.cat