ELS PLANS DE SIÓ
Alcalde: Xavier Pintó i Serra
La Segarra, Lleida
Població: 515
Superfície: 55,96 km2
http://plansdesio.com