GRANYANELLA
Alcalde: Jordi Porti Salvado
La Segarra, Lleida
Població: 149
Superfície: 24,15 km2
http://granyanella.ddl.net