IVORRA
Alcalde: Jordi Ribalta i Sala
La Segarra, Lleida
Població: 99
Superfície: 15,29 km2
http://ivorra.ddl.net