TALAVERA
Alcalde: Ramon Trullols Bergadà
La Segarra, Lleida
Població: 277
Superfície: 30,05 km2
http://talavera.ddl.net