TORÀ
Alcaldessa: Isabel Torres Crespo
La Segarra, Lleida
Població: 1.201
Superfície: 92,01 km2
http://www.tora.cat