ALCANÓ
Alcaldessa: Maria Elena Farrús i Farran
El Segrià, Lleida
Població: 243
Superfície: 21,12 km2
https://alcano.cat