ALMENAR
Alcaldessa: Maria Teresa Malla i Aige
El Segrià, Lleida
Població: 3.379
Superfície: 66,47 km2
http://www.almenar.cat