OSOR
Alcalde: Joan Pla i Coll
La Selva, Girona
Població: 420
Superfície: 52,62 km2
http://www.osor.cat