EL PONT D'ARMENTERA
Alcaldessa: Montserrat Feliu Roig
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 490
Superfície: 27,89 km2
https://pontdarmentera.altanet.org/