ODÈN
Alcalde: Albert Solé i Casals
El Solsonès, Lleida
Població: 248
Superfície: 113,08 km2
http://oden.ddl.net/