RENAU
Alcalde: Màrius Asamà i Corrales
El Tarragonès, Tarragona
Població: 158
Superfície: 8,30 km2
http://www.renau.altanet.org