CORBERA D'EBRE
Alcalde: Sebastià Frixach i Lliberia
La Terra Alta, Tarragona
Població: 1.011
Superfície: 52,89 km2
http://www.corberaebre.cat