GUIMERÀ
Alcalde: Salvador Balcells Busquets
L'Urgell, Lleida
Població: 255
Superfície: 25,42 km2
http://www.guimera.cat