LA FULIOLA
Alcalde: Jaume Ferrer i Carrera
L'Urgell, Lleida
Població: 1.223
Superfície: 11,28 km2
http://www.fuliola.cat