ARRES
Alcalde: Pedro Castet Farré
Val d'Aran, Lleida
Població: 71
Superfície: 11,60 km2
http://arres.ddl.net/