Reflexions a partir del debat virtual organitzat per la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb diferents especialistes en la gestió territorial així com diferents representants electes del món local, per reflexionar al voltant d’una nova visió estratègica del territori a partir de la COVID-19 i el rol que hi pot desenvolupar la Xarxa de Parcs Naturals


08/06/2020

El debat va posar de manifest l’oportunitat d’aquesta reflexió i debat, així com la necessitat d’invertir en capital natural: cal ambientalitzar les polítiques sectorials i tornar a debatre el planejament metropolità; cal una ciutat "habitable” i un territori "habitat” amb la xarxa dels espais naturals integrada i en equilibri sistèmic amb aquesta trama territorial;  cal  fer-ho com a un imperatiu legal dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però també social i econòmic, acompanyant aquesta nova visió de matriu territorial sostenible; i cal fer-ho activament, amb co-responsabilitat i governança.

Amb la pandèmia s'ha redescobert el medi natural, però cal evitar que el territori és converteixi en un parc temàtic fent que en el seu conjunt, siguin espais equilibrats, poblats i amb les mateixes oportunitats de desenvolupament que l’àmbit urbà. Però no es pot parlar de benestar si no s’escolta la natura.