L'entitat municipalista també demana incrementar el Fons de Cooperació Local de Catalunya, fer efectiu el pagament dels 100 M€ extres acordats l'any 2020 per fer front a la crisi COVID-19 i un paper actiu dels municipis en els Fons Europeus Next Generation

Així s'ha evidenciat en la reunió que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; ha mantingut aquest matí amb una delegació de la Federació de Municipis de Catalunya, encapçalada per la seva presidenta i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau; acompanyada dels vicepresidents de l'FMC, Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera; Montserrat Candini, alcaldessa de Calella; i Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat


14/07/2021

La trobada s’emmarca en la necessitat d’una imprescindible col·laboració entre l'administració de la Generalitat i l'administració local per reparar els greus efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia, per impulsar una veritable transició digital i ecològica dels governs locals i per definir una nova agenda local que prioritzi les persones.

Aquesta trobada ha estat la primera d’ençà que Pere Aragonès és el president de la Generalitat de Catalunya. La presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya l’ha felicitat desitjant que aquesta nova etapa comenci amb una entesa imprescindible per poder encarar bé els temes clau per als governs locals que, hores d’ara estan pendents, i agraint la possibilitat de poder mantenir aquesta reunió per expressar directament les demandes dels governs locals de Catalunya i abordar molts dels reptes que es necessiten tractar conjuntament, remarcant que aquesta col·laboració ha de continuar sent imprescindible. L’FMC ha traslladat al president de la Generalitat un llistat de quinze peticions, prioritàries per al món local, i que fa anys que romanen sense afrontar per part del Govern de la Generalitat.

Davant la situació actual de la pandèmia, els representants de l’FMC el primer que han abordat ha estat la necessitat que el Govern de la Generalitat traslladi directius clares sobre com cal actuar, i no només recomanacions que són de difícil aplicació i control per part dels municipis. És necessària la participació del món local en la presa de decisions sobre les mesures d’aplicació per fer front a la pandèmia, ja que aquestes impacten directament en els municipis.

Seguidament, per part de l’FMC s’ha destacat la petició de recuperar els imports del Fons de Cooperació Local de Catalunya d’abans de la crisi del 2008 per poder afrontar els reptes als quals avui els municipis han de fer front. Des de l’any 2012 aquests imports es mantenen estables, en canvi els serveis i prestacions que els ens locals ofereixen a la ciutadania no han deixat d’augmentar. També s’ha reclamat el pagament dels 50M€ corresponents al primer trimestre del 2021 i dels 50M€ del segon semestre, que es van aprovar l’any passat com una aportació extra per compensar les despeses derivades de la pandèmia de la COVID-19 (120M€).

A la reunió també s’han evidenciat els problemes pel que fa al repartiment dels Fons Next Generation: és un problema amb moltes complexitats i cal que el món local hi tingui un paper actiu en decisions com el què i el com s’han de distribuir.

Els alcaldes i alcaldesses, a més, han reclamat celeritat en l’aprovació de la 4a addenda del contracte programa, ja que si no es fa aviat, no hi haurà temps per poder-s’hi acollir. A més, l’FMC ha sol·licitat re-formular la negociació del contracte programa que s’està portant a terme amb les entitats municipalistes per poder afrontar amb dades econòmiques i tècniques la valoració de les fitxes que en formen part, i que són essencials per garantir la quarta pota de l’Estat del Benestar al nostre país.

S’ha mostrat també la preocupació pel que fa a la pèrdua de lideratge del municipalisme en les polítiques actives d’ocupació que promou el SOC. Des dels ajuntaments volem un desenvolupament de la concertació territorial amb un lideratge clar de les administracions públiques. En aquest sentit, cal que l'acord marc defineixi clarament qüestions claus com la seguretat jurídica, la plurianualitat o el co-finançament.

A la trobada, també s’han tractat d’altres qüestions que afecten i preocupen els governs locals, com el finançament de la pobresa energètica, de les escoles bressol, la revisió del model de la renda mínima garantida i l’ingrés mínim vital, l’impuls al parc públic d’habitatge, la redacció d’una nova llei de barris, el desenvolupament urgent d’un pla de reindustrialització del país, o el desplegament de xarxes i serveis d’alta capacitat en matèria de TIC a tot el territori que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

Finalment, des de l’FMC s’ha tornat a insistir en propostes que han estat traslladades de manera reiterativa als darrers governs i que no han estat ateses fins ara, com la importància d’abordar definitivament l’elaboració d’una nova Llei de policies locals, a més de la necessitat urgent d’una Llei de governs locals de Catalunya i una Llei de finançament local per protegir i reforçar els municipis.

El president de la Generalitat i la consellera de la Presidència s’han emplaçat a estudiar totes les demandes presentades i a treballar conjuntament amb el món local en benefici de la ciutadania de Catalunya.

(fons fotos: Generalitat)