Aquest va ser el tema central de la reunió que representants de l’FMC van mantenir el passat dilluns amb ADN Sindical i ACAES, amb el compromís d’avançar conjuntament en la delimitació del camp d’actuació de la seguretat privada i com aquesta pot ajudar a complementar la seguretat en municipis on hi ha policia local, i també en aquells on no existeix

Es tracta de comptar amb la seguretat privada com una eina més de col·laboració amb els cossos de policies locals


25/11/2021

La reunió, a la que hi van assistir per part de la Federació de Municipis de Catalunya Ignasi Simon, alcalde de Lliçà d’Amunt i impulsor de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil; Diego Fernàndez, tècnic de referència de la mateixa Comissió; Susanna Mérida, secretària general adjunta, i Montse Bibolas, gestora de la Comissió. Per part d’ADN Sindical, Sergio Sánchez; i per part d’ACAES, Anna Aisa, es va convocar amb l’objectiu d’avaluar com la seguretat privada pot ajudar a complementar la seguretat en municipis on sí que hi ha policia local, i com pot participar en aquelles localitats que no tenen policies locals.

En aquest sentit, es va proposar estudiar les possibilitats de col·laboració publicoprivada que permetin guanyar capacitat operativa en les ciutats i pobles, i delimitar quines funcions són de la seguretat privada per a un millor repartiment de les tasques. Afegim que hi ha municipis que tenen necessitats que podrien desenvolupar-les treballadors de la seguretat privada i que, amb la seva contribució, es podrieneixugar algunes mancances sense caure en l’intrusisme. Si està tot ben regulat (actuacions en espais públics, vigilàncies, etc.) estarà tot amb la màxima clarificació.

Recordem que l’FMC ja havia mantingut una reunió anterior on s’havia posat sobre la taula les mancances i necessitats en relació amb el tema i la conveniència d’organitzar una trobada tècnica amb representants del sector, del departament i dels municipis, per tal de guanyar capacitat operativa, ja que les plantilles de policies són curtes i, a més, assumeixen funcions de vigilància privada.

El representant d’ADN sindical va recordar que ja havia demanat que en el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada es fes una taula de treball específica per abordar aquesta qüestió, i aclarir quin ús de la seguretat privada poden fer els ajuntaments i, fins i tot, preveure si els consells comarcals en alguns casos podrien assumir aquesta tasca.

Per part d’ACAES es va fer un resum sobre en quina situació ens trobem actualment i va remarcar la importància de coordinar tots els sectors per arribar a un consens sobre la Llei de Seguretat Privada, aclarint l’article 32 relatiu als vigilants de seguretat i un reglament que desenvolupi l’article 41, ja que existeixen diversos criteris. L’FMC comparteix aquesta necessitat i proposa traslladar aquesta petició a la propera reunió de la Comissió de Policies Locals. En paraules del tècnic de l’FMC: "en l’actuació en espais públics, els rols no estan ben definits”.

L’FMC va manifestar la voluntat d’aclarir fins on poden arribar les atribucions dels vigilants, atesa la manca de policies d’alguns municipis. Des de l’FMC també vam recordar que el govern català va elaborar una guia de contractació sobre serveis de seguretat privada, de la qual l’ FMC ja en va fer difusió fa temps.

En un altre ordre de coses, els representants de l’FMC van informar com es va desenvolupar la reunió que representants de l’entitat van tenir amb el conseller d’Interior el passat mes d’octubre i quines reivindicacions se li van plantejar. Comenten que es va tractar aquest tema i que el conseller va ser receptiu i va mostrar la seva col·laboració en allò que fes falta.

La reunió va concloure amb el compromís per part de l’FMC de mantenir contactes amb el Departament d’Interior de la Generalitat i celebrar reunions de caràcter tècnic per parlar d’aquestes qüestions i estudiar en un futur la celebració d’una jornada sobre aquestes matèries.