El Ministeri de Política Territorial ha rebut un total de 339 sol·licituds de 145 governs locals per un import de 89,34 milions d'euros


31/01/2022

L'import dels projectes presentats, que ara ha d'estudiar i autoritzar el Ministeri de Política Territorial en col·laboració amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, representa el 96,3% del pressupost per a 2021, que ascendeix a 92,77 milions d'euros, destinat per a les poblacions amb més de 50.000 habitants o capitals de província.
 
Els ajuntaments exerceixen un paper important en la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i participen de manera activa en la seva execució. 

El repartiment de la primera convocatòria per a 2021 s'ha realitzat sota el criteri de població, segons els acords pel Govern d'Espanya amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb la següent distribució: 45% per a municipis amb més de 250.000 habitants i 55% per a municipis amb població entre 50.000 i 250.000 habitants.

En 2022 i 2023, tots els governs locals sense excepció disposaran cada any de 149 milions d'euros per a finançar els seus projectes de digitalització destinats a municipis. 

Font: Govern d'Espanya - 27 gener de 2022.