Ahir a la tarda la presidenta de l’FMC, Olga Arnau, acompanyada pels vicepresidents David Bote i Xavier Fonollosa, i el secretari general, Lluís Sais, van ser rebuts pel conseller de Salut del govern de la Generalitat, Manel Balcells

Aquesta primera reunió institucional va servir, entre altres qüestions, per intercanviar impressions, enfortir les actuals vies de col·laboració i explorar-ne de noves i per transmetre al govern català les inquietuds que els governs locals tenen en aquest àmbit, sobretot pel que fa al desplegament de l’Agència de Salut Pública, la implicació local en diversos textos normatius i la solució al problema del col·lapse en l’atenció primària


01/03/2023

De les demandes dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya destaca la reclamació que van fer al conseller de què es constitueixi el Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) perquè d’aquesta manera es garanteix la cogovernança del sistema de salut pública amb una representació del 40 per cent dels governs locals. També van demanar l’aprovació de la cartera de serveis i saber com s’articularà amb la futura Agència Estatal de Salut Pública. Pel que fa al conveni entre l’ASPCAT i les entitats municipalistes, des de l’FMC considerem necessari l’establiment d’un nou Acord marc i l’actualització dels convenis bilaterals amb els ens locals. Així es garantirà la prestació de serveis mínims de competència local als ajuntaments que no disposin d’estructura per assumir-los.

Pel que fa a les implicacions dels governs locals en l’aprovació de diverses normatives, els representants municipalistes van sol·licitar la creació d’un Grup tècnic interadministratiu, amb participació de l’ASPCAT, l’ASPB, les quatre diputacions i les entitats municipalistes, per participar en la redacció d’un nou decret de prevenció i control de la legionel·losi. Davant de l’entrada en vigor del Reial decret que estableix els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, l’FMC fa evident la necessitat d’elaborar un nou Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà. A més, arran de la regulació de determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç minorista, l’FMC creu que els criteris registrals de referència a Catalunya han perdut vigència i es fa necessària la seva modificació i actualització; per això, sol·licitem la creació d’una Comissió tècnica interadministrativa per treballar, de manera transitòria, en aquests criteris.

Quant a les alertes en salut pública i altres notificacions del govern, atès que l’FMC pot ser un bon suport i reforç comunicatiu demanem que totes les notificacions es facin arribar a través de la EACAT, que és la plataforma de tramitació i tramesa electrònica entre la Generalitat i els ens locals.

Els departaments de Salut i Drets Socials han d’impulsar l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària (AGAISS) amb l’objectiu que sigui aprovat pel govern durant l’any que ve. En aquest sentit, caldrà continuar treballar conjuntament en el text i en la governança del sistema social i sanitari.

Finalment, davant de la situació de col·lapse a l’atenció primària i especialitzada i de les llargues llistes d’espera quirúrgica, proves complementàries i visites d’especialistes, com a conseqüència de dos anys de pandèmia i de la manca estructural de professionals sanitaris, hem demanat també quines són les mesures que s’adoptaran en els propers mesos per garantir l’accessibilitat al sistema de salut de forma eficient i equitativa al conjunt del territori.

El govern, per la seva banda, davant de les nostres peticions es va mostrar molt receptiu. En aquest sentit, va informar que s’està treballant en tot el tema de l’Acord marc, quant a la millora de l’accessibilitat està previst fer una inversió de 100 milions d’euros i que la previsió és que les visites als centres d’atenció primària es facin com a màxim en cinc dies, que es redueixin les llistes d’espera de les especialitats, que s’incrementi el personal i que es disminueixi la càrrega administrativa. El conseller també va demanar complicitat als ajuntaments i a les entitats municipalistes en el desplegament de l’Agència integrada social sanitària i va afirmar que aquest desplegament es farà segons les característiques de cada territori.

Per part del govern català també van ser presents a la reunió Carme Cabezas, secretària de Salut Pública, i Carme Beltral, secretària d’Atenció Sanitària i Participació.